Deprecated: Hook wpseo_opengraph is deprecated since version 14.0! Use wpseo_frontend_presenters instead. in /home/kmmebqhbdj/domains/dante.uni.wroc.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5754

Serce Pinokia – włoska literatura dziecięca w PolsceCuore di Pinocchio – letteratura italiana per l’infanzia in Polonia

Termin: 16.01.2015 – 13.03.2015

Uroczyste otwarcie wystawy: 16.01.2015, godz. 12.30 – o godz. 11.30 prezentacja książki ‘Przekłady w systemie małych literatur’

Wystawa została objęta patronatem Instytutu Kultury Włoskiej w Krakowie

Wystawa „Serce Pinokia. Włoska literatura dziecięca w Polsce”

Kuratorzy: Katarzyna Biernacka-Licznar, Monika Woźniak, Magdalena Wrana

Wystawa prezentuje książki ze zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i zbiorów prywatnych, pokazujące obecność włoskiej literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce, zaczynając od Serca Edmunda de Amicisa i Pinokia Carla Collodiego, poprzez utwory Gianniego Rodariego i innych autorów drugiej połowy XX wieku, aż do najnowszych powieści fantasy Pierdomenica Baccalaria i Silvany De Mari.

W dniu otwarcia wystawy, o godz. 11.30 zapraszamy do sali konferencyjnej (DBP we Wrocławiu) na prezentację książki M. Woźniak, K. Biernackiej-Licznar, B. Staniów Przekłady w systemie małych literatur. O włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Publikację prezentują prof. Justyna Łukaszewicz i dr hab. Dorota Michułka z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Monografia omawia historię obecności przekładów włoskiej literatury dziecięcej w Polsce i polskiej we Włoszech od drugiej połowy XIX wieku do chwili obecnej. Wskazuje na podobieństwa i różnice w recepcji tzw. „małych” literatur w obu krajach, analizując czynniki kulturowe, ale także polityczne czy ideologiczne wpływające na recepcję i sukces danych dzieł, ukazując skomplikowane często kulisy poszczególnych przekładów i rolę oraz zaangażowanie tłumaczy.

Data: 16 stycznia 2015 – 13 marca 2015

Godzina: 12:30 (inauguracja wystawy)

Miejsce: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58

Zorganizowany przez: Uniwersytet Wrocławski

We współpracy z: Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

wstęp wolny

Link:

http://www.wbp.wroc.pl/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/01/11/50/-/-?rp_id=145

http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia/webform/SchedaEvento.aspx?id=966&citta=Cracovia

Date: 16.01.2015 – 13.03.2015

Inaugurazione: 16.01.2015, ore 12.30 – alle ore 11.30 presentazione del libro ‘Przekłady w systemie małych literatur’ (Le traduzioni nel sistema delle letterature “minori”)
La Mostra sotto il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia

Mostra: “Il cuore di Pinocchio: La letteratura italiana per l’infanzia in Polonia”
A cura di: Katarzyna Biernacka-Licznar, Monika Woźniak, Magdalena Wrana

La mostra presenta i libri dalle collezioni della Biblioteca Pubblica della Bassa Slesia a Wrocław (Breslavia) e dalle collezioni private che testimoniano oltre cent’anni della presenza della letteratura italiana per l’infanzia in Polonia, a cominciare dal Cuore di De Amicis e Pinocchio di Collodi, alle opere di Gianni Rodari e altri autori della seconda metà del Novecento, fino ai recenti successi del romanzo fantasy di Pierdomenico Baccalario e Silvana De Mari.

Il giorno dell’apertura della Mostra, alle ore 11.30, invitiamo alla sala conferenze della Biblioteca Pubblica della Bassa Slesia a Wrocław alla presentazione del libro di M. Woźniak, K. Biernacka-Licznar, B. Staniów Przekłady w systemie małych literatur. O włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży [Le traduzioni nel sistema delle letterature „minori”. Sulle traduzioni italiano-polacche e polacco-italiane della letteratura per l’infanzia], Editore Adam Marszałek, Toruń 2014.

Presentano: la prof.ssa Justyna Łukaszewicz e la prof.ssa Dorota Michułka dell’Università di Wrocław.

Il volume racconta la storia della presenza delle traduzioni della letteratura italiana per l’infanzia in Polonia e di quella polacca in Italia dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai giorni nostri, indicando affinità e differenze della ricezione delle così dette letterature minori in due paesi, dovute ai fattori culturali ma anche politici e ideologici. La monografia mette in rilievo il retroscena dei lavori di traduzione, spesso molto complicato, il ruolo e il grande impegno dei traduttori.

Data: venerdì 16 gennaio 2015 – venerdì 13 marzo 2015

Ore: 12:30 (inaugurazione della mostra)

Luogo: Biblioteca Pubblica della Bassa Slesia “Tadeusz Mikulski” a Wrocław, Rynek 58

Organizzato da: Universita’ di Wrocław

In collaborazione con: Istituto Italiano di Cultura di Cracovia

ingresso libero

Link:

http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia/webform/SchedaEvento.aspx?id=966&citta=Cracovia

Lingue