Deprecated: Hook wpseo_opengraph is deprecated since version 14.0! Use wpseo_frontend_presenters instead. in /home/kmmebqhbdj/domains/dante.uni.wroc.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5754

Wykład – Jak wybrać odpowiednią książkę dla dzieckaIncontro – Come scegliere il libro giusto per i bambini

Stowarzyszenie Dante Alighieri zaprasza!

Księgarnia Edukacyjno -Terapeutyczna „Boża kieszonka”, Stowarzyszenie Dante Alighieri, oraz Biblioteka 7 Kontynentów zapraszają na wykład: „Jak wybrać odpowiednią książkę dla dziecka”, w którym zostaną omówione najciekawsze współczesne trendy czytelnicze na przykładach, m.in. utworów bajkopisarzy włoskich, szwedzkich i polskich. Zostaną przedstawione podstawowe funkcje książki w życiu dziecka, a także próba wyjaśnienia, jaką literaturę dla dzieci można uznać za dobrą.

Kiedy: 26 luty 2015 (Czwartek), godz. 17:00 – 18:30

Gdzie: Biblioteka 7 Kontynentów, parter

Więcej informacji na temat ksiegarni znajdziecie na stronie: http://www.bozakieszonka.pl/

Zapraszamy!
La Società Dante Alighieri vi dà il benvenuto!

La libreria educativo-terapeutica “Boża kieszonka” la Società Dante Alighieri e la Biblioteca 7 Continenti (Biblioteka 7 Kontynentów) vi invitano alla conferenza: “Come scegliere il libro giusto per i bambini”; durante l’incontro saranno discusse le più interessanti tendenze contemporanee sulla lettura in base agli esempi, tra gli altri, delle opere di scrittori per l’infanzia italiani, svedesi e polacchi. Saranno presentate le funzioni di base del libro nella vita di un bambino, e un tentativo di chiarire quando la letteratura dei bambini può essere considerata adatta.

Quando: 26 Febbraio 2015 (Giovedì), ore 17:00-18:30

Dove: Biblioteca 7 Continenti (Biblioteka 7 Kontynentów), piano terra

Maggiori informazioni sulla libreria potete trovarle qui: http://www.bozakieszonka.pl/

Benvenuti!

Lingue