Deprecated: Hook wpseo_opengraph is deprecated since version 14.0! Use wpseo_frontend_presenters instead. in /home/kmmebqhbdj/domains/dante.uni.wroc.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5754

Mask. Covering and Uncovering between East and West

Ed. Wiesna Mond-Kozłowska

fragment pdf.

http://terytoria.com.pl/ksiegarnia,tytuly,923.html

Spis treści ¶ Content

    • Wstęp ¶ Introduction 5
    • Włodzimierz Szturc Mimesis maski i przestrzenie arché: mit –natura – sen 12 ¶ Mimesis of the Mask and the Areas of Arché: Myth – Nature – Dream 12
    • Lucjan Buchalik Maska dogońska 30 ¶ World behind the Mask – Uncovering the Covered 30
    • Francisco de Santos Stare maski, nowe tożsamości – próba reinterpretacji masek afrykańskich 53 ¶ Old Masks, New Identities: Reinterpreting African Masks 53
    • Wiesna Mond-Kozłowska Estetyka maski phwo w strategiach edukacyjnych ludu Czokwe 71 ¶ The Aesthetics of Pwo Mask in Educational Strategies of the Chokwe People 71
    • Suzana Martins Omolu albo Obaluaiê: Król ziemi, pan choroby i śmierci 87 ¶ Omolu or Obaluaiê: King of the Earth, Master of Diseases and Master of Death 87
    • Bożena Śliwczyńska Maska w teatrze indyjskim 93 ¶ Mask in Indian Theatre Tradition 93
    • Iman Shafia Maska w teatrze irańskim 103 ¶ Mask in the Iranian Theatre 103
    • Jan Konior, SJ Maska Tao Tie (饕餮) w antycznej kulturze chińskiej 舊時代中華文化中的假象 116 ¶ The Ta -otiè Mask 饕餮 in Ancient Chinese Culture 舊時代中華文化中的假象 116
    • Estera Żeromska Maska w kulturze japońskiej – w życiu, obrzędzie, teatrze, literaturze 127 ¶ Mask in Japanese Culture – in Life, Ritual, Theatre, and Literature 127
    • Magda Roussi Maski w Lizystracie Arystofanesa 142 ¶ Masks in Lysistrata by Aristophanes 142
    • Olga Śmiechowicz Maska i jej funkcja w komedii staroattyckiej 152 ¶ The Function of Mask in Attic Old Comedy 152
    • Gianluca Olcese Maski w Zachodnich Alpach. Obrzędy karnawałowe Baìo w Sampeyre, Beò w Bellino, Loup w Chianale i Baìo de l’Ubac we Frassino – wspólne elementy w kontekście europejskim 159 ¶ Carnival in the Western Alps: Common Elements among the Baìo of Sampeyre, Beò of Bellino, Loup of Chianale, and Baio de l’ubac of Frassino 159
    • Wiesna Mond-Kozłowska Maski sardyńskie mammuthones i issohadores w studiach nad estetyką twarzy i estetyką maski 184 ¶ The Sardinian Masks, mamuthones and issohadores, in the Study of the Human Face and Mask Aesthetics 184
    • Karolina Czerska Tadeusz Kantor – gest nakładania maski 195 ¶ Tadeusz Kantor: The Gesture of Putting on a Mask. The Anthropology of a Creative Gesture 195
    • Katarzyna Jarkiewicz Maska polska – tradycja, symbolika, inklinacje 205 ¶ Polish Mask – Tradition, Symbolism, Inclinations 205
    • Maria Zowisło Obecność maski. Refleksje z obszaru filozofii kultury 220 ¶ The Presence of Mask. Reflections in the Field of Philosophy of Culture 220
    • Podziękowania 243 ¶ Acknowledgements 243
    • Przypisy 245 ¶ Endnotes 245
    • Bibliografia 271 ¶ Bibliography 271

Mask / Maska

Lingue