Deprecated: Hook wpseo_opengraph is deprecated since version 14.0! Use wpseo_frontend_presenters instead. in /home/kmmebqhbdj/domains/dante.uni.wroc.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5754

Makbet – OPERA WROCŁAWSKA zapraszaMacbeth – Invito all’OPERA DI BRESLAVIA

OPERA WROCŁAWSKA zaprasza  na  MEGAWIDOWISKO OPEROWE

Makbet

Makbet

G.Verdi

Najnowsze superwidowisko dla miłośników opery to “Makbet” Giuseppe Verdiego (czerwiec 2014, Hala Stulecia). Opera Wrocławska sięga po kolejną z kolekcji oper Verdiego, inspirowanych twórczością Williama Szekspira. To pierwsza wśród dzieł kompozytora adaptacja Szekspira, autorem libretta jest wieloletni współpracownik Verdiego Francesco Maria Piave. Sztuka uwielbianego przez kompozytora Szekspira wyzwoliła dramatyczny geniusz Verdiego. Prapremiera “Makbeta” Verdiego miała miejsce 14 marca 1847 r. we Florencji, ale to stosunkowo wczesne dzieło kompozytor poddał gruntownej przeróbce osiemnaście lat później dla potrzeb premiery w Paryżu 19 kwietnia 1865 r. Właśnie ta druga wersja od niemal stu lat nie schodzi ze scen teatrów operowych całego świata. “Makbet” Verdiego od początku spotykał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i tak też z pewnością będzie podczas czerwcowych spektakli w Hali Stulecia, gdzie widzowie zobaczą go w formie nowego superwidowiska pod muzycznym kierownictwem Ewy Michnik, ze scenografią Pawła Dobrzyckiego, choreografią Bożeny Klimczak i z kostiumami Małgorzaty Słoniowskiej. Reżyserii podjął się wybitny twórca teatralny z Niemiec Bruno Berger-Gorski. Pełna dramatycznego rozmachu, nowatorska muzyka Verdiego, sugestywna wizja żądzy władzy i efektowne sceny zbiorowe z elementami fantastyki zapewnią niezapomniane wrażenia. Zapraszamy!

WWW.OPERA.WROCLAW.PL

 Bilety w cenach specjalnych już od 25 zł

 

SEKTOR BILET NORMALNY PROMOCJA BILET ULGOWY PROMOCJA
A1 220,- 110,- 180,- 90,-
A2 180,- 90,- 140,- 70,-
A3 160,- 80,- 120,- 60,-
P1 140,- 70,- 100,- 50,-
P2 120,- 60,- 80,- 40,-
B1, B2, D1, D2 90,- 45,- 45,- 25,-
 

Rezerwacja biletów:

Biuro Promocji i Organizacji Widzów

pn-pt 8:00 – 16:00

tel. 71/370 88 80, 71/370 88 81

Kasa Opery Wrocławskiej

pn -so. 12:00-19:00

niedz. 11:00 – 17:00

tel. 71/370 88 18,

Opera WrocławskaOPERA WROCŁAWSKA zaprasza na MEGAWIDOWISKO OPEROWE

Makbet

Makbet

G.Verdi

WWW.OPERA.WROCLAW.PL

Bilety w cenach specjalnych już od 25 zł

SEKTOR BILET NORMALNY PROMOCJA BILET ULGOWY PROMOCJA
A1 220,- 110,- 180,- 90,-
A2 180,- 90,- 140,- 70,-
A3 160,- 80,- 120,- 60,-
P1 140,- 70,- 100,- 50,-
P2 120,- 60,- 80,- 40,-
B1, B2, D1, D2 90,- 45,- 45,- 25,-
Rezerwacja biletów:
Biuro Promocji i Organizacji Widzów

pn-pt 8:00 – 16:00

tel. 71/370 88 80, 71/370 88 81

Kasa Opery Wrocławskiej

pn -so. 12:00-19:00

niedz. 11:00 – 17:00

tel. 71/370 88 18,

Opera Wrocławska

Wrocławski Teatr Pantomimy zaprasza w maju i czerwcaIl teatro di Pantomima di Breslavia invita a maggio e a giugno

Maj:

Zuzanna i starcy_re_. Leszek M_dzik fot. Magdalena Franczuk
„Zuzanna i starcy” reż. Leszek Mądzik
21-22. 05. 2014, godz. 19.00
Scena na Świebodzkim,
Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 20c


Szatnia_re_. Z. Szymczyk_foto.B.Sowa
„Szatnia” reż. Zbigniew Szymczyk
30-31. 05. 2014, godz. 19.00
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
Wrocław, ul. G. Zapolskiej 3


Czerwiec:

Mikrokosmos_WTP_fot.B.Sowa_na_1_planie_Monika_Rostecka-Komorowska
„Mikrokosmos” reż. Konrad Dworakowski
01. 06. 2014, godz. 16.00
02. 06. 2014, godz. 11.00
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
Wrocław, ul. G. Zapolskiej 3


Os_d, scena zbiorowa, fot. Bartek Sowa
„Osąd” reż. Jerzy Kalina/Paweł Passini/Leszek Mądzik
5, 7, 8. 06. 2014, godz. 19.00
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
Wrocław, ul. G. Zapolskiej 3


Po_awiacze papieru_na_zdj._Mateusz_Kowalski, Mariusz_Sikorski_fot._Bartek_Sowa
„Poławiacze papieru”/”Dom Bernardy Alba” reż. i chor. Zbigniew Szymczyk
13, 14. 06. 2014, godz. 19.00
Scena Kameralna
Wrocław, ul. Świdnicka 28

Wrocławski Teatr PantomimyMay:

Zuzanna i starcy_re_. Leszek M_dzik fot. Magdalena Franczuk
„Susanna and the Elders” dir. Leszek Mądzik
21-22. 05. 2014, hour 19.00
Świebodzki Train Station Stage
Wroclaw, 20c Orląt Lwowskich Square


Szatnia_re_. Z. Szymczyk_foto.B.Sowa
„Locker” dir. Zbigniew Szymczyk
30-31. 05. 2014, hour 19.00
Jerzy Grzegorzewski Stage
Wroclaw, 3 Zapolskiej Street


Mikrokosmos_WTP_fot.B.Sowa_na_1_planie_Monika_Rostecka-KomorowskaJune:

„Microcosm” dir. Konrad Dworakowski
01. 06. 2014, hour 16.00
02. 06. 2014, hour 11.00
Jerzy Grzegorzewski Stage
Wroclaw, 3 Zapolskiej Street


Os_d, scena zbiorowa, fot. Bartek Sowa
„The Judgement” dir. Jerzy Kalina/Paweł Passini/Leszek Mądzik
5, 7, 8. 06. 2014, hour 19.00
Jerzy Grzegorzewski Stage
Wroclaw, 3 Zapolskiej Street


Po_awiacze papieru_na_zdj._Mateusz_Kowalski, Mariusz_Sikorski_fot._Bartek_Sowa

„Paper hunters”/”The house of Bernarda Alba” dir. Zbigniew Szymczyk
13, 14. 06. 2014, hour 19.00
Small Stage
Wroclaw, 28 Świdnicka Street

Wrocławski Teatr Pantomimy

QUATER – Diary of a worker beeQUATER – Diario di un’ape operaia

10 czerwca o 19.30, CafèTHEA Instytutu Grotowskiego, Przejście Żelaźnicze 4. Spektakl po włosku, czas trwania 50 min. Wstęp wolny!

image002

Maya, young and full of promise unemployed bee, arrives one day at the Beehive, imaginary call-centre where selected worker bees, directed by the mystical and luminescent Head Bee, every day produce tons of statistical honey, destined to the databases of millions of national enterprises.

Maya faces the task with an enthusiasm almost grotesque, starting an obstacle course that involves an Average to keep, Interlocutors to subdue, Lies to create, and a bitterness to hold at bay on the background, more and more smarting.

QUATER is the very tearful story of a worker bee decided to survive with its head up in the obscure and insidious forest of market research.

QUATER is also the journey, between fabulous and grotesque, of an Italian girl in an Italy who speaks at the telephone, who betrays, denies, unveils itself and despairs with her in tragicomic flashes of sincerity, before being absorbed back forever in the depersonalizing and suffocate curtain of Anonymity.

By Giulia Lombezzi.
image004

With Giulia Lombezzi and Wolfgang Amadeus Mozart (himself!)

Artistic and musical advice: Claudio Gay

With vocal contributes by Claudio Gay and Daniele Umberto Lampasona

image005


We współpracy z Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego

ISKSiO10 giugno alle 19.30 presso CafèTHEA dell’Istituto Grotowski, Przejście Żelaźnicze 4. Spettacolo in italiano, durata 50 minuti. Ingresso libero!

image002

Maya, giovane ape disoccupata di belle speranze, approda un giorno nell’Alveare, immaginario call center dove quotidianamente api operaie selezionatissime dirette dal mistico e luminescente Capo Ape producono tonnellate di miele statistico destinate ai database di milioni di aziende nazionali.

Maya affronta l’incarico con un entusiasmo al limite del grottesco iniziando un percorso a ostacoli che prevede una Media da mantenere, degli Interlocutori da saper domare, delle Menzogne da saper creare, e un’amarezza di fondo sempre più bruciante da tenere a bada.

QUATER è la molto lacrimevole storia di un’operatrice telefonica decisa a sopravvivere a testa alta nella selva oscura ed insidiosa della ricerca di mercato.

QUATER è anche il viaggio, declinato tra il fiabesco e il grottesco, di un’italiana in un’Italia che parla al telefono, che si tradisce, si smentisce, si svela e si dispera con lei in tragicomici sprazzi di sincerità, prima di tornare ad essere assorbita per sempre nella  cortina spersonalizzante e soffocata dell’Anonimato.

Di Giulia Lombezzi
image004

Con Giulia Lombezzi e Wolfgang  Amadeus Mozart (proprio lui!)

Consulenza artistica e musicale di Claudio Gay

Con il contributo vocale di Claudio Gay e Daniele Lampasona

image005


In collaborazione con il Dipartimento di Studi Classici, Mediterranei e Orientali dell’Università di Breslavia

ISKSiO

Cinema Dante – Sostiene Pereira (1995), reż. R. FaenzaCinema Dante – Sostiene Pereira (1995), regia di R. Faenza

Sobota 31 maja o godzinie 16ej, Ul. Komuny Paryskiej 21

Cinema Dante

Lisbona anno 1938, durante la dittatura del fascismo salazariano, un anziano giornalista culturale (Marcello Mastroianni, premiato con il David di Donatello come miglior attore protagonista) con la passione dei necrologi di scrittori illustri incontra due giovani (Nicoletta Braschi, Stefano Dionisi), militanti clandestini contro il regime, e un colto medico (Daniel Auteuil) che gli indicano la strada per uscire dalla sua comoda neutralità. Tratto dal romanzo omonimo (1994) di Antonio Tabucchi, il film è una trasposizione fedele, con poche variazioni, tranne un’importante aggiunta nel finale. Regia di Roberto Faenza, Montaggio di Ruggero Mastroianni, Musiche di Ennio Morricone.

Sabato 31 maggio ore 16, Ul. Komuny Paryskiej 21

Presenta Tommaso Lunardi

Cinema Dante

Konferencja naukowa – Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiejConvegno internazionale – I quattro elementi

Interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa

“Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej”

Organizatorami wydarzenia są Instutyt Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Societa’ Dante Alighieri w Katowicach.

i4elementiDante Katowice

Convegno Internazionale
La Società Dante Alighieri di Katowice e l’Università della Slesia hanno il piacere di organizzare il Convegno Internazionale dal titolo

I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca.

L’evento avrà luogo nel mese di novembre 2014 .

E’ possibile inviare le proposte di comunicazione entro il 31 maggio.

i4elementiDante Katowice

Opera Wrocławska zaprasza w majuInvito all’Opera di Breslavia – MAGGIO

Szanowni Państwo

Opera Wrocławska zaprasza w maju

na spektakle w promocyjnych cenach:

 Falstaffa_004

Giuseppe Verdi07.05.2014, środa, godz. 19.00

Cena promocyjna: 30 zł*

 Wesele Figaraa_006

Wolfgang Amadeusz Mozart

08.05.2014, czwartek, godz. 19.00

Cena promocyjna: 30 zł*

 Opowieści Hoffmannaa_005

Jacques Offenbach

09.05.2014, piątek, godz. 19.00

Cena promocyjna: 30 zł*

 Czarodziejski fleta_003

Wolfgang Amadeusz Mozart

14.05.2014, środa, godz. 19.00

Cena promocyjna: 30 zł*

Rigolettoa_007

Giuseppe Verdi

15.05.2014, czwartek, godz. 19.00

Cena promocyjna: 30 zł*

 
Rezerwacja biletów:
Biuro Promocji i Organizacji Widzów

pn-pt 8:00 – 16:00

tel. 71/370 88 8071/370 88 81

Kasa Opery Wrocławskiej

pn -so. 12:00-19:00

niedz. 11:00 – 17:00

tel. 71/370 88 18,

*cena dotyczy sektorów  A,B,C,D  ilość miejsc ograniczona

a_002Signore e Signori

L’Opera di Breslavia invita la Società Dante Alighieri

agli spettacoli di MAGGIO a prezzi promozionali

 Falstaffa_004

Giuseppe Verdi

07.05.2014, środa, godz. 19.00

Cena promocyjna: 30 zł*

 Wesele Figaraa_006

Wolfgang Amadeusz Mozart

08.05.2014, czwartek, godz. 19.00

Cena promocyjna: 30 zł*

 Opowieści Hoffmannaa_005

Jacques Offenbach

09.05.2014, piątek, godz. 19.00

Cena promocyjna: 30 zł*

 Czarodziejski fleta_003

Wolfgang Amadeusz Mozart

14.05.2014, środa, godz. 19.00

Cena promocyjna: 30 zł*

Rigolettoa_007

Giuseppe Verdi

15.05.2014, czwartek, godz. 19.00

Cena promocyjna: 30 zł*

 
Rezerwacja biletów:
Biuro Promocji i Organizacji Widzów

pn-pt 8:00 – 16:00

tel. 71/370 88 8071/370 88 81

Kasa Opery Wrocławskiej

pn -so. 12:00-19:00

niedz. 11:00 – 17:00

tel. 71/370 88 18,

*cena dotyczy sektorów  A,B,C,D  ilość miejsc ograniczona

a_002

STAROŻYTNA TOSKANIATOSCANA ANTICA

Toscana anticaUn percorso storico-artistico dagli etruschi al Medioevo

1) incontro del 19 Maggio – POPULONIA, una città etrusca sul mare

2) incontro del 2 Giugno – PISA ROMANA

3) incontro del 16 Giugno – Il Medioevo a VOLTERRA

Gli incontri si terranno alle 19 presso Il CaféTHEA dell’Istituto Grotowski,
Przejście Żelaźnicze 4
Breslavia

Organizzazione e presentazione a cura di SIlvia Gambino e Fabrizio Cantini, ingresso libero!
Toscana antica

Spotkanie z florenckim pisarzem i Tłumaczem Giovannim AGNOLONIMIncontro con lo scrittore e traduttore fiorentino Giovanni AGNOLONI

Czas: wtorek 20 maja, godz. 15.15.
Miejsce: IFR, sala 4.3.

Spotkanie będzie się odbywać zasadniczo po włosku, ale autor zna też trochę język polski.

Więcej o pisarzu na jego blogu: http://giovanniag.wordpress.com/

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/aktualnosci/658-spotkanie-z-florenckim-pisarzem-i-tumaczem-giovannim-agnolonim.html

http://giovanniag.wordpress.com/2014/05/11/sentieri-di-notte-a-berlino-e-wroclaw/Orario: Martedì 20 maggio alle 15.15.
Luogo: IFR, sala 4.3.

L’incontro si svolgerà essenzialmente in italiano, ma l’autore sa un poco di polacco.

Ulteriori informazioni sullo scrittore sul suo blog: http://giovanniag.wordpress.com/

Invitiamo tutti gli interessati!

http://giovanniag.wordpress.com/2014/05/11/sentieri-di-notte-a-berlino-e-wroclaw/

http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/aktualnosci/658-spotkanie-z-florenckim-pisarzem-i-tumaczem-giovannim-agnolonim.html

Morze Śródziemne od Bitwy o Algier do wiosny luduil Mediterraneo: dalla Battaglia di Algeri alla primavera araba

5 maggio, ore 18.
Una discussione che prende spunto dal grande film di Pontecorvo, La Battaglia di Algeri, Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 1966, e segue il filo rosso fino ad oggi attraverso scenari diversi. Interessi in campo, vecchi e nuovi strumenti della politica. Organizzazione a cura della Società Dante Alighieri di Wrocław e del CaféThea dell’Istituto Grotowski. Discussione a cura di Brahim Zaari. Appuntamento al CaféTHEA. Ingresso libero.

https://www.facebook.com/events/815064135177871/

Spotkania śródziemnomorskie w CafèTHEAMediterraneo al CafèTHEA

Lunedì 28 ore 18.00 presso CafèTHEA dell’Istituto Grotowski, Przejście Żelaźnicze 4, Breslavia
saranno ospitate due letture accompagnate da un dibattito. Ingresso libero!

“Archeologia Subacquea: ricerca, lavoro, divulgazione”
Michele Stefanile, PhD
Dipartimento Asia Africa Mediterraneo
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
archeologia_subacquea@yahoo.it

“La drammaturgia femminile contemporanea in Italia”
Liliana Cristo si occupa di teatro contemporaneo, ha collaborato per alcuni anni con la cattedra di Storia del Teatro presso l’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa e con il Centro Studi per ilo Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo [http://www.centrostuditeatro.it/home], e scrive critiche e recensioni attraverso vari canali, dal sito web dell’Università di Salerno (http://www.teatro.unisa.it/) al quotidiano napoletano Il Roma

Un incontro speciale dei nostri ospiti martedì 29 al ginnasio 18 alle ore 11.45!

In collaborazione con il Dipartimento di Studi Classici, Mediterranei e Orientali dell’UWr

MEDITERRANEO (2007) - acrilico su tela
L’isola dei meticci sagomata dalle forti correnti del pensiero umano sarà la futura Atlantide

Lingue