Deprecated: Hook wpseo_opengraph is deprecated since version 14.0! Use wpseo_frontend_presenters instead. in /home/kmmebqhbdj/domains/dante.uni.wroc.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5754

Września – Dolnośląski Festiwal Nauki i Europejski Dzień JęzykówSettembre – Festival della Scienza e Giornata Europea delle Lingue

piątek 20.09, 12:00-13:00 Europejski Dzień Języków

Michele Feliziani: “Giuseppe Verdi, l’Italiano”

Gimnazjum 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu

Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych (UWr)

Società Dante Alighieri, komitet wrocławski

zapraszają na spotkanie z okazji 200 lat urodzin Giuseppe Verdiego

Michele Feliziani przybliży sylwetkę Giuseppe Verdiego podczas referatu skierowanego do uczniów liceum i gimnazjum. Spotkanie nawiąże do dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora. Oprócz wiadomości na temat życia i twórczości Verdiego uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak język włoski przy pomocy środka jakim jest muzyka zdołał upowszechnić idee zjednoczeniowe we Włoszech. Spotkanie odbędzie się w gimnazjum dwujęzycznym

Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej, ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław

Zapisy do 15 września dante.wroclaw@gmail.com

piątek 20.09, 15:00-17:00 Europejski Dzień Języków

Bieg językowy

Przewidziana nagroda dla zwycięzców

W dniu 20.09 o godzinie 15:00 zapraszamy młodzież i dorosłych do wzięcia udziału we wspólnej zabawie: zapraszamy do wzięcia udziału w biegu językowym po ulicach Wrocławia. Zabawa ta będzie polegała na zdobywaniu punktów za wypełnienie poleceń w rożnych językach, które to doprowadzą do wyznaczonego celu, punktu na mapie Wrocławia. Dla najlepszych przewidziana nagroda. Prowadząca Agnieszka Gajewa – lektor języka włoskiego. Zbiórką przy Jasiu i Małgosi.

Zapisy pod numerem 791-989-373.

środa 25.09, 10:00-11:00 Dolnośląski Festiwal Nauki, Europejski Dzień Języków

Progetto In-dimenticabili: Nie-zapomnialni

Ogrodoterapia jako sposób na integrację międzypokoleniową

Terapia poprzez ogrodnictwo jest rodzajem leczenia i rehabilitacji. Realizuje się ją poprzez stymulowanie zdolności społecznych, poznawczych, fizycznych oraz psychologicznych. Krótko mówiąc jest to promowanie wysokiego standardu i dobrej jakości życia. Projekt In-dimenticabili, czyli Nie-zapomnialni jest skierowany do starszych ludzi przebywających w ośrodkach opieki oraz do młodzieży szkolnej, która poprzez pomoc i uczestnictwo w pracach w ogrodzie ma możliwość nawiązać kontakt oraz spędzać czas ze starszymi ludźmi.

ul. Komuny Paryskiej 21.

Zapisy do 15 września dante.wroclaw@gmail.com

środa 25.09, 11:00-12:00 Europejski Dzień Języków

Polski dla Włochów i włoski dla wszystkich

Lekcja pokazowa

W dniu 25.09 Società Dante Alighieri zaprasza na prezentacje metod nauczania języka polskiego dla cudzoziemców. Pokazowa lekcja odbędzie się w Instytucie Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych (UWr) i będzie prowadzona przez doświadczonego lektora języka polskiego dla cudzoziemców Panią Agnieszkę Gajewą.

Ul. Komuny Paryskiej 21. Zapisy dante.wroclaw@gmail.com

środa, 25.09, 12:00-13:00 Europejski Dzień Języków

PLIDA Juniores

Prezentacja certyfikatu znajomości języka włoskiego, PLIDA, skierowana do uczniów w wieku gimnazjalnym i licealnym

Seminarium poświęcone prezentacji Stowarzyszenia Dante Alighieri oraz certyfikatu potwierdzającego znajomość języka włoskiego PLIDA, honorowanego przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Podczas prezentacji umówiony zostanie także moduł PLIDA Juniores, zwrócony do młodzieży

ul. Komuny Paryskiej 21. Zapisy do 15 września dante.wroclaw@gmail.com

20.09 ore 12-13, Michele Feliziani: “Giuseppe Verdi, l’Italiano”

Giornata Europea delle Lingue (Europejski Dzień Języków, Wrocław)

Lezione per gli studenti dell’età del ginnasio e del liceo

Michele Feliziani presenta una lettura per avvicinare Giuseppe Verdi a un pubblico di studenti del ginnasio e del liceo, in occasione del bicentenario della nascita. Oltre alle note biografiche, durante l’incontro si mostrerà come la lingua italiana, attraverso la musica, sia stata veicolo di diffusione di idee nazionali.

Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej, ul. Kłodnicka 36

Iscrizioni entro il 15 settembre all’indirizzo dante.wroclaw@gmail.com

————————–

20.09 ore 15-17, Corsa linguistica

Giornata Europea delle Lingue (Europejski Dzień Języków, Wrocław)

Previsto un premio per i partecipanti

Il 20.09 alle ore 15:00 invitiamo giovani e adulti a partecipare alla corsa linguistica per le strade di Wrocław. La gara consiste nella raccolta dei punti attraverso l’effettuazione nella lingua e nella forma corretta di richieste le cui risposte indicheranno una meta da raggiungere, un punto preciso nella mappa di Wrocław. Per i migliori è previsto un premio. Coordinatrice Agnieszka Gajewa – insegnante di lingua italiana. Appuntamento davanti alla casa di Jaś i Małgosia. Iscrizioni al numero 791-989-373.

————————–

25.09 ore 10-11, Progetto In-dimenticabili: Nie-zapomniani

Festival della Scienza della Bassa Slesia (Dolnośląski Festiwal Nauki)

Giornata Europea delle Lingue (Europejski Dzień Języków, Wrocław)

L’ortoterapia come possibilità di integrazione tra persone di diverse generazioni

Questo tipo di terapia è volto al miglioramento delle condizioni di vita sociale e alla riabilitazione. Il lavoro all’aperto, svolto in un ambiente protetto, permette di stimolare la capacità sociali, cognitive, fisiche e psicologiche; le aspettative sono quelle di ottenere un elevato standard della qualità della vita. Il progetto In-dimenticabili è rivolto a persone anziane che vivono in strutture residenziali e al coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti delle scuole, che attraverso l’assistenza e la partecipazione al lavoro in giardino avranno la possibilità di entrare in contatto e di trascorrere del tempo in maniera attiva le persone anziane.

Ul. Komuny Paryskiej 21.

Iscrizioni entro il 15 settembre all’indirizzo dante.wroclaw@gmail.com

————————–

25.09 ore 11-12, Polacco per italiani e italiano per tutti

Giornata Europea delle Lingue (Europejski Dzień Języków, Wrocław)

Presentazione didattica

La Società Dante Alighieri offre una dimostrazione di come la lingua del paese di residenza è veicolo di integrazione nel tessuto sociale, le strategie dell’insegnamento della lingua polacca per i non madrelingua e in particolare per gli italiani e un confronto con le moderne tecniche didattiche per l’insegnamento dell’italiano. Questa lezione dimostrativa si svolgerà presso il Dipartimento di Studi Classici Mediterranei e Orientali (Università di Wrocław) e verrà tenuto da Agnieszka Gajewa esperta nell’insegnamento della lingua polacca per stranieri e della lingua italiana.

Ul. Komuny Paryskiej 21.

Iscrizioni entro il 15 settembre all’indirizzo: dante.wroclaw@gmail.com

————————–

25.09 ore 12-13, PLIDA Juniores

Giornata Europea delle Lingue (Europejski Dzień Języków, Wrocław)

Seminario didattico con la presentazione della Società Dante Alighieri della certificazione di lingua italiana PLIDA, ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell’Educazione Polacco (MEN), all’interno della quale la specifica denominazione PLIDA Juniores è preparata appositamente per venire incontro a un pubblico adolescente.

Ul. Komuny Paryskiej 21.

Iscrizioni entro il 15 settembre all’indirizzo: dante.wroclaw@gmail.com

Lingue