Kurs adresowany jest do osób, które pracują z klientem włoskojęzycznym. Chętni powinni umieć porozumiewać się w języku włoskim na poziomie B2 (średniozaawansowanym). Kurs prowadzony jest przez lektora madrelingua. Grupy liczą od 4 do 6 osób. Program kursu obejmuje m.in.: marketing (produkt, cena, promocja, dystrybucja), delegacje, spotkania, korespondencja biznesowa, rola kultury w biznesie. Tematyka zajęć jest elastyczna, prowadzący dopasowują zagadnienia do potrzeb danej grupy. Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora oceniający postępy i zawierający sugestie dotyczące dalszego rozwoju językowego.

15 spotkań po 120 min. raz w tygodniu

800 zł; 750 zł dla członków Stowarzyszenia