Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie znają języka włoskiego.

Zajęcia prowadzone są przez lektora madrelingua lub lektora polskiego o równie wysokich kompetencjach językowych, potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. Lektorzy posiadają pełne przygotowanie pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.

Grupy liczą od 4 do 8 osób.

Kurs opiera się na praktycznej metodzie komunikacyjnej, która kładzie nacisk na swobodne porozumiewanie się we wszystkich sytuacjach, zarówno towarzyskich, jak i w pracy. Nacisk położony jest na mówienie, przy konsekwentnym i systematycznym pogłębianiu wiedzy językowej słuchaczy, tak aby osiągnęli oni założony przez siebie poziom.

Kurs przewiduje 30 godzin zajęć:

  • raz w tygodniu przez 15 tygodni, czas trwania zajęć to 120 minut
  • 20 spotkań po 90 min raz lub 2 razy w tygodniu

Koszt
700 dla grup od 4 osób, 650 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri
800 zł w przypadku mniejszych grup; 750 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri

Kurs intensywny  2 razy w tygodniu

  • 60 godzin zajęć

Koszt
1300 zł dla grup od 4 osób; 1250 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri
1400 zł w przypadku mniejszych grup; 1350 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri