Wszystkim Włochom zainteresowanym nauką języka polskiego oferujemy kursy grupowe i indywidualne na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym. Lekcje będą prowadzone z nastawieniem głównie na konwersacje przy jednoczesnym wprowadzaniu elementów gramatycznych.

Oferujemy także kursy przygotowujące do państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. W czasie kursu doskonalone będą wszystkie sprawności podlegające ocenie na egzaminie: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie, mówienie.

Godziny: zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych, do ustalenia z kursantami w momencie zapisu. Istnieje także możliwość zorganizowania kursu w weekendy.

Czas trwania: 30 godzin: 15 spotkań po 120 min. raz w tygodniu lub 20 spotkań po 90 min.

Koszt: 700 dla grup od 4 osób, 650 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri
800 zł w przypadku mniejszych grup; 650 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri

Kurs intensywny 2 razy w tygodniu, 60 godzin zajęć
Koszt: 1300 zł dla grup od 4 osób; 1250 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri
1400 zł w przypadku mniejszych grup; 1350 zł dla członków Stowarzyszenia Dante Alighieri

Rynek