PLIDA-fiori

Certyfykat znajomości języka Włoskiego PLIDA

PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) zapewnia wsparcie o charakterze naukowym i dydaktycznym Komitetom Stowarzyszenia Dante Alighieri oraz Centrom Certyfikacyjnym PLIDA.

Certyfikat PLIDA jest oficjalnym dyplomem, uznawanym w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), przyznawanym przez Stowarzyszenie Dante Alighieri na podstawie konwencji zawartej z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i zatwierdzonym przez Uniwersytet 'La Sapienza’ w Rzymie. We Włoszech jest także uznawany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PLIDA potwierdza oficjalnie kompetencje językowe kandydata, który ma na celu odbycie studiów lub podjęcie pracy we Włoszech lub w Polsce.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej:

Treść rozporządzenia

Kalendarz sesji egzaminacyjnych:

PLIDA.it – harmonogram

Koszt egzaminu PLIDA oraz PLIDA Juniores:

A1/A2 350 zł

B1/B2 500 zł

C1/C2 700 zł

Kandydaci przystępujący do egzaminu PLIDA muszą być członkami stowarzyszenia Dante Alighieri, koszt legitymacji członkowskiej jest zawarty w cenie Egzaminu (nie ma dodatkowych opłat). Zniżki dla członków SDA 50 zł.

Siedziba egzaminacyjna Società Dante Alighieri mieści się przy Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław

Numer konta:

19 1750 0012 0000 0000 3665 3248

Tytuł przelewu: «esame PLIDA della sessione di … (proszę napisać n.p.: aprile, maggio lub novembre), livello (proszę napisać poziom) del Centro Certificatore di Wrocław».

Informacje i zapisy: tel. Whatsapp, Telegram 515271987

Centrum Egzaminacyjny PLIDA w Polsce:

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku. Kontakt: Grażyna Zawisza, gdansk@examinations.pl 58-722-08-60

Stowarzyszenie Dante Alighieri w Katowicach: http://www.dante-katowice.org/

intestplida